Συμμετοχή στη συγγραφή δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, για την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική πράξη,  σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και το ΥΠΕΠΘ:

1)  «Ψυχική Υγεία: Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης».

2)  «Διαφορετικότητα- Αναπηρία»,

3)  «Πρώτες Βοήθειες – Πρόληψη Ατυχημάτων».

4)  «Στοματική Υγεία – Διατροφή Υποσιτισμός – Παχυσαρκία».

5)  «Ευαισθητοποίηση και Αποδοχή Ατόμων με Αναπηρία». 

6)  «Η εικόνα του εαυτού μου – Σεξουαλικότητα».

7)  «Ασφάλεια στο υγρό στοιχείο».

8)  «Ο κήπος με τις 11 γάτες». 

9)  «Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων». 

10)  «Κοινωνία για όλους-Ευαισθητοποίηση στις κοινωνικές εκφάνσεις της Διαφορετικότητας».

11)  «Ενδυναμώνοντας τους μαθητές, μέσα από την εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

12)  «Οι Απώλειες στη ζωή του Παιδιού».