Συγγραφικό και ερευνητικό έργο:

Βιβλία με μοναδικό συγγραφέα την Χατζηνικολάου Σοφία:

1) Χατζηνικολάου, Σ.(1998) «Στη χώρα των γραμμάτων». Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε. ΙSBN 960-239-386-4

2) Χατζηνικολάου, Σ.(2007). «Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας». Εκδόσεις COPY CITY, Θεσσαλονίκη. ISBN :978-960-631-760-6

3) Χατζηνικολάου, Σ.(2007). «Αντίο Φρέντι». Εκδόσεις Copy City, Θεσσαλονίκη. ISBN:978-960-631-742-2

4) Χατζηνικολάου, Σ. (2010): «Ο ρόλος των εκπ/κών της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης στην Αγωγή Υγείας». Εκδόσεις Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη. ISBN 978-960-467-238-7.

Βιβλία με συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα:

1) Χατζηνικολάου, Σ. &  Ρασπάκου, Α. (2000). «Παιδικό Θέατρο». Στο Χαραλαμπόπουλο, Α. & Κωστούλη, Τρ., «Γλωσσικές δραστηριότητες για το  Δημοτικό σχολείο με θέμα τη βιωματική μέθοδο». Εκδόσεις «Κώδικας», Θεσσαλονίκη. ISBN: 960-7332-72-5.

2) Αθανασίου, Κ., Φροσύνης, Α., Χατζηνικολάου, Σ., & Λαμπής, Σ. (2005). «Οδηγός Εφαρμογής Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας» (Έγκριση γνωμοδότησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πράξη 5/2006).                ISBN: 960-630-756-5.

3) Τριλίβα, Σ., Αναγνωστοπούλου, Τ., & Χατζηνικολάου, Σ. (2008). «Ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος απλά διαφορετικός», Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα. ISBN 978-960-01-1254-2.

4) Τριλίβα, Σ., Αναγνωστοπούλου Τ. &. Χατζηνικολάου, Σ. (2008). «Η μεθοδολογία της βιωματικής μάθησης», Κεφάλαιο 5,  σελ. 115- 149. Στο Τριλίβα, Σ. & Αναγνωστοπούλου, Τ., «Βιωματική Μάθηση: Ένας πρακτικός οδηγός για εκπ/κούς και ψυχολόγους». Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα.         ISBN :978-960-6863-00-4

5) Τριλίβα, Σ.,& Χατζηνικολάου, Σ. (2010). «Προαγωγή της Συναισθηματικής
Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας στη Σχολική Τάξη»,
Κεφάλαιο 6, σελ. 211-258. Στο Ματσόπουλος Α. (Επιμέλεια), Από την Ευαλωτότητα στην Ψυχική Ανθεκτικότητα: Εφαρμογές στο Σχολικό Πλαίσιο και την Οικογένεια. Τόμος Α΄. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. ISBN 978-960-02-2527-3.

6) Αναγνωστοπούλου Τ. &. Χατζηνικολάου, Σ. (2015). «Το Πένθος στα Παιδιά: Ένας οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς», Εκδόσεις ΙΨΥ, Θεσσαλονίκη. ΙSBN 978-960-87310-5-9

Επιμέλεια περιοδικών Αγωγής Υγείας:

1) Επιμέλεια του ετήσιου  περιοδικού  «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ», Τεύχος Ι , Εκδόσεις Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Θεσσαλονίκης & Δ/νση Εκπ/σης Δήμου Θεσσαλονίκης, Σχολικό Έτος 2002-2003. ISBN 1109-9607.

2) Επιμέλεια του ετήσιου  περιοδικού  «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ», Τεύχος ΙΙ , Εκδόσεις Δ/νση Εκπ/σης Δήμου Θεσσαλονίκης, Σχολικό Έτος 2003-2004. ISBN 1109-9607.

Συμμετοχή στη συγγραφή δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, για την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική πράξη,  σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και το ΥΠΕΠΘ:

1) 2002-2003: Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Ψυχική Υγεία: Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης».

2) 2003-2004: Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Διαφορετικότητα- Αναπηρία», ISBN 960-631-433-2.

3) 2003-2004: Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Πρώτες Βοήθειες – Πρόληψη Ατυχημάτων».

4) 2003-2004: Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Στοματική Υγεία – Διατροφή – Υποσιτισμός – Παχυσαρκία».

5) 2004-2005:  Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Ευαισθητοποίηση και Αποδοχή Ατόμων με Αναπηρία». ISBN 960-631-424-3

62004-2005:Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Η εικόνα του εαυτού μου – Σεξουαλικότητα».

7) 2004-2005:  Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Ασφάλεια στο υγρό στοιχείο».

8) 2005-2006: Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Ο κήπος με τις 11 γάτες». ISBN 960-631-407-3

9) 2007-2008: Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων». ISBN 978-960-7541-25-3

10) 2007-2008: Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Κοινωνία για όλους-Ευαισθητοποίηση στις κοινωνικές εκφάνσεις της Διαφορετικότητας».

11) 2007-2008: Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Ενδυναμώνοντας τους μαθητές, μέσα από την εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». ISBN 978-960-7541-31-4

12) 2007-2008: Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Οι Απώλειες στη ζωή του Παιδιού». ISBN 978-960-7541-32-1

Δημοσιεύσεις σε δημοσιευμένες έρευνες από Α.Ε.Ι.

1) Γκόκας Β., Δορούκα Α., Παπαγεωργίου Ι., Ρασπάκου Α., Χατζηκαλοκίδης Ν., Χατζηνικολάου Σ.(2000). Διερεύνηση των Αντιλήψεων των Γονέων, των Παιδιών της Σχολικής Ηλικίας, σχετικά με την Αγωγή Υγείας και την Εισαγωγή της στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Πρακτικά Ημερίδων Εκπαιδευτικής Έρευνας 1996-1998, σελ.83- 104, Εκδόσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. ISBN 960-243-516-Χ

Δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά:

1) Βαχτσεβάνου, Μ. & Χατζηνικολάου, Σ. (2004). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μέσα από τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Περιοδικό «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Τεύχος 31, σελ. 10 -11. ISSN 1108-1120

2) Τ. Αναγνωστοπούλου, Σ. Τριλίβα, Σ. Χατζηνικολάου (2005).Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης στη Διαφορετικότητα και την Αναπηρία σε παιδιά Δημ.Σχολείου της Αν.Θεσσαλονίκης. Περιοδικό «Νέα Υγεία» ,Τεύχος 48, σελ.11.

3) Σ. Χατζηνικολάου, Γ.Τομπούλογλου (2006).«Άσκηση ,Υγεία και Ποιότητα Ζωής».Περιοδικό «Νέα Υγεία», Τεύχος 52,σελ.10.

4) Σ. Χατζηνικολάου (2007). «Η προληπτική ιατρική εξέταση των παιδιών αποτελεί μέγιστο μέτρο ασφάλειας & υγιεινής στα Σχολεία». Περιοδικό « Νέα Υγεία», Τεύχος 56, σελ 9.

5) Χατζηνικολάου, Σ., (2006). Η ανάπτυξη της δικτύωσης στην προαγωγή της υγείας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Περιοδικό «Γέφυρες», Τεύχος 27, σελ.66-67.

6) Σέξτου, Π. & Χατζηνικολάου, Σ. (2007), «Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα Αγωγής Υγείας: Η Στεφανία και το μπαλόνι». Περιοδικό «Εκπαίδευση & Θέατρο», Τεύχος 8, σελ.39-45. ISSN 1109-821Χ

7) Χατζηνικολάου, Σ., (2009). Οι διεργασίες θρήνου στα παιδιά. Περιοδικό «Επιστημονικό Βήμα» του Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών, Τεύχος 11. Σελ.77-90. ISSN 1105-297Χ

8) Sofia Triliva, Tanya Anagnostopoulou, Sofia Hatzinikolaou, Giovanni Chimienti & Anna Mastorakou (2009). The development and evaluation of a program to sensitize Greek Grammar School Students to issues relating to disability. Περιοδικό «European Journal of Counselling Psychology”, Volume 1, No 1, 3-17.

10) Χατζηνικολάου, Σ. & Αναγνωστοπούλου, Τ. (2010). Οι απώλειες στη ζωή του παιδιού : Η ανάγκη δημιουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος.  Περιοδικό «Επιστημονικό Βήμα», Τεύχος 13, σελ. 151-164. ISSN 1105-297Χ

11) Σ. Τριλίβα, Τ. Αναγνωστοπούλου & Σοφία Χατζηνικολάου (2011) Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού «Ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος, απλά διαφορετικός!». Περιοδικό « Νέα Υγεία», Τεύχος 71, σελ 7.

12) Κ. Δημητριάδου, Σ. Χατζηνικολάου, Κ. Παπαϊωάννου (2012). Η ενδυνάμωση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως εκπαιδευτικός στόχος: μια μελέτη περίπτωσης στο δημοτικό σχολείο. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 54/2012, Εκδόσεις Διάδραση,  σελ 75-93. ISSN 1106-2177

Ηλεκτρονική διεύθυνση επίσημων φορέων που έγινε ανάρτηση της δημοσίευσης:

1) www.8thPanhellenic-Messolonghi.gr – στη θεματική ενότητα «Προφορικές Ανακοινώσεις» – «Πολυεπίπεδες δράσεις στη σχολική κοινότητα» – Σ. Χατζηνικολάου «Η ανάγκη Δημιουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος: Οι Απώλειες στη Ζωή του Παιδιού».

2) Στην ιστοσελίδα http//www.egve.gr – της Ε.Γ.Β.Ε (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος) – στα Νέα- Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα: «Άσκηση & Υγεία» της Χατζηνικολάου Σοφίας και Τομπούλογλου Ιωάννης.