Το 1ο Διεθνές Συνέδριο …για να ξαναφανταστούμε το σχολείο… είναι μια ευκαιρία για να αναλογιστούμε το ρόλο των σχολείων στον 21ο αιώνα και να διερευνήσουμε νέες ιδέες για αλλαγή.

Τα παραπάνω αποτελούν μία σημαντική πρόκληση για όσους εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή ήδη παράγει, εφαρμόζει και υιοθετεί νέες ιδέες, αξίες, κριτικές απόψεις με έναν δυναμικό τρόπο και υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση σχετικά με την ανάγκη και τη δυνατότητα για αλλαγή.
Το συνέδριο θα ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία∙ θα συζητήσει το αν, και πώς, το σχολείο μπορεί να αλλάξει και στη συνέχεια θα επιδιώξει να αναπτύξει βιώσιμα νέα μοντέλα για την εκπαίδευση δουλεύοντας συλλογικά ως ένας προσωρινός οργανισμός.

1st ICRS Πρόγραμμα Συνεδρίου

  • Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Δραστηριότητες

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου  Πατρών στις 22-26 Μαΐου 2013.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013.