Γραμμή Βοήθειας «Υποστηρίζω» για το Διαδίκτυο

Stop στην Ενδοσχολική Βία

Συνήγορος του Παιδιού

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Unicef

Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό τμήμα

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

 

Ανοιχτές Γραμμές Τηλεφώνου για Χρήσιμες πληροφορίες:

Γραμμή Βοήθειας «Υποστηρίζω» για το Διαδίκτυο

Τηλ. Επικοινωνίας: 8001180015

Stop στην Ενδοσχολική Βία

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.:

Γραμμή Επικοινωνίας για Παιδιά και Εφήβους: 116111
Γραμμή Επικοινωνίας για Γονείς και Εκπαιδευτικούς: 8018011177