Δνσεις Τηλέφωνα ΙΠ Υπηρεσιών με ειδικό παιδαγωγό

 

Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες:

  • Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος: τηλ: 2310554031-2
  • Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα: 2310-726918
  • Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα: 2310-629159, 629310
  • Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κενρτικού Τομέα: 2310-268841, 548113,516240
  • Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παπανικολάου: 2310-515655
  • Ιατρείο Μαθησιακών Δυσκολιών της Α΄  Πανεπιστημιακής Κλινικής: 2310-693229, 693231
  • Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών: 2310-845900, 845130-1