Γλώσσα Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων

Μαθηματικά Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων

Μέτρηση Δ΄- ΣΤ΄ τάξεων

Βυζαντινή Ιστορία – Σενάρια

Νεότερη Ιστορία-Διπλωματικά και Πολιτικά γεγονότα

Γεωγραφία Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων

Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή ΣΤ΄ τάξης

Θρησκευτικά Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων

Αγγλικά Δ΄- Ε΄ τάξεων

Αγγλικά ΣΤ΄ τάξης

Μουσική Α΄- ΣΤ΄ τάξεων

Εικαστικά Α΄- ΣΤ΄ τάξεων

Περιβάλλον – Η Προστασία Του Δάσους