Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας

Είναι το πρόγραμμα LEXIGRAM και θα το βρείτε στην ιστοσελίδα lexigram.gr.

Είναι δωρεάν και εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι οργανωμένο σύμφωνα με την ύλη των μαθημάτων της γλώσσας και των τριών επιπέδων, Δημοτικό, Γυμνάσιο, και Λύκειο..

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος θα πρέπει κάθε χρήστης να κάνει εγγραφή από το μενού στα αριστερά της αρχικής σελίδας, στο Εγγραφή Χρηστών.

Αμέσως θα δεχτεί ένα κόμβο επιβεβαίωσης στο mail που θα έχει δηλώσει.

Μόλις κάνει την αποδοχή θα μπορεί να μπει αμέσως με τον κωδικό που έχει δώσει στην ιστοσελίδα του προγράμματος

και να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του προγράμματος, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για κάθε μαθητή, γονέα αλλά και εκπαιδευτικό.