ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σύλλογος Επιστημόνων Ειδικής Αγωγής (ΣΕΕΑ)

Αυτισμός

Το Φάσμα του Αυτισμού (Βιντεάκι)

Έγκαιρη Διάγνωση Αυτισμού (Βιντεάκι)

Ελληνικός Διαδικτυακός Τόπος για τον Αυτισμό και το Asberger

Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές/τριες στο φάσμα του Αυτισμού

Δράση για τον Αυτισμό

Συνέντευξη της κ.Αναστασίας Βαρσαμοπούλου στο StarWalkers Radio

 All About Autistic Spectrum Disorders

Δυσλεξία

Ποιά λάθη παιδιών στο σχολείο μπορεί να είναι ένδειξη για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες

Δυσλεξία: Ένας Πλήρης Οδηγός

Δυσγραφία

Μαθησιακές Δυσκολίες-Τζουριάδου

Ειδική Αγωγή

Νόμος για την ειδική αγωγή

Η εξοικείωση των παιδιών με την εικόνα της αναπηρίας,της Τέρψης Ρηγοπούλου

Σύνδρομο Asperger

Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στην αναπηρία

Κατάλογος βιβλίων για την εξοικείωση των παιδιών με την ιδέα της αναπηρίας