Γενικά

Λογισμικά Α΄ Τάξης

Διάφορες δραστηριότητες

Τα Μέσα Μεταφοράς  Κίκας Γιάννης -Αυγολούπη Σμαρώ

Για το νηπιαγωγείο και τις μικρές τάξεις του δημοτικού, με το λογισμικό kidspiration

«Μαθαίνω μέσα από την τέχνη του Καντίνσκι»

«Τα Μνημεία της Πόλης μου»

«Ανακύκλωση»

«Η χελώνα Καρέττα-Καρέττα και η προστασία της»

Διατροφή και Υγεία

Φθινοπωρινά φύλλα μέσα από ένα πίνακα

 

Γλώσσα

«Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα»

«Τα γένη των ουσιαστικών – Υπολογισμός αθροισμάτων με υπέρβαση της δεκάδας χωρίς κρατούμενο»

«Ένα λεμόνι με φτερά»

Τρόποι προσέγγισης της Ανάγνωσης στην Α’ Δημοτικού  – Παραγωγή του γραπτού λόγου

Η συνέλευση των ζώων

Αντίο, θάλασσα!

Αντίο, θάλασσα! II

Σχολείο και Παιδί-Κοινωνική Ζωή-Σχολική Απομόνωση

 

Μαθηματικά

Πρόσθεση μέχρι το 10

“Επαναληπτικό μάθημα στην ενότητα 5 του Γ΄ τεύχους”

 

Μελέτη Περιβάλλοντος

«Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου»

«Γνωρίζω τα ζώα του τόπου μου»

«Γνωρίζω το σώμα μου»