Γενικά

Λογισμικά Στ΄ Τάξης

Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών

 

Γλώσσα

Σχολικό Εγχειρίδιο (Εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο) από την πάνω δεξιά γωνία αλλάζουμε τα κεφάλαια

Ανθολόγιο Σχολικό Εγχειρίδιο (Εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο) από την πάνω δεξιά γωνία αλλάζουμε τα κεφάλαια

«Δημιουργία λήμματος»

«Δημιουργία λήμματος»         Φύλλα Εργασίας

«Θέλω να σας γνωρίσω το βιβλίο που διάβασα»!

«Διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στους αρχαιολογικούς χώρους της Χαλκιδικής»

Η παράγραφος (παρουσίαση)

Διδαχή παραγράφου – παραγραφοποίησης

Διδασκαλία παραγράφου στο μάθημα της Γεωγραφίας

Πετώντας με ένα αεροπλάνο πάνω από τη γη

 

Μαθηματικά

Σχολικό Εγχειρίδιο (Εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο) από την πάνω δεξιά γωνία αλλάζουμε τα κεφάλαια

Χρησιμοποιώ σωστά το νερό

«Ποιος έφαγε την τούρτα;»

«Ερευνώ και εκτιμώ»

«Η Γη στο Ηλιακό Σύστημα με το Μικρόκοσμο Αρίσταρχο του Λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ»

«Μελέτη της Έννοιας της Αναλογίας»

Διατροφικές συνήθειες των μαθητών του Ολοήμερου.

«Ισοδύναμα κλάσματα»

«Κάλυψη του επιπέδου με γεωμετρικά μοτίβα»

«Η Έννοια της Αναλογίας»

Μάθε για τα τρίγωνα

Μάθε για τα τετράπλευρα

Μάθε για τα πολύγωνα

Μαθηματικά στην Κουζίνα    Βίντεο

 

Φυσική

Σχολικό Εγχειρίδιο (Εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο) από την πάνω δεξιά γωνία αλλάζουμε τα κεφάλαια

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

«Η περίπτωση του βρασμού»

 «Βρασμός»

«Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Ηλεκτρομαγνητισμός»

«Πειραματική μελέτη της ατμόσφαιρας»

Προσομοιώσεις

Η διαπνοή των φυτων

Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας

Ζώα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα

 1. Ενέργεια
 2. Θερμοκρασία – Θερμότητα
 3. Έμβια – ΄Αβια
 4. Φυτά
 5. Ζώα
 6. Οικοσυστήματα
 7. Αναπνευστικό σύστημα
 8. Κυκλοφορικό σύστημα
 9. Ηλεκτρομαγνητισμός
 10. Φως
 11. Οξέα – Βάσεις – Άλατα
 12. Μεταδοτικές ασθένειες
 13. Αναπαραγωγικό σύστημα

Ιστορία

«Ο Μικρασιατικός Πόλεμος»

Capella Sistina

Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλονίκης: Ιστορία-πολιτισμός

 

Γεωγραφία

Σχολικό Εγχειρίδιο (Εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο) από την πάνω δεξιά γωνία αλλάζουμε τα κεφάλαια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση

«Γεωγραφία με το Google Earth…..”Η Ευρώπη”»

Η Θέση της Ευρώπης

«Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειες τους στη ζωή των ανθρώπων»

«Γεωγραφία: χάρτες και γεωμορφολογία»

«Η Γη στο Ηλιακό Σύστημα με το Μικρόκοσμο Αρίσταρχο του Λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ»

«Η Θέση της Ασίας στη γη»

«Παράλληλοι κύκλοι, μεσημβρινοί και γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου»+

«Πειραματική μελέτη της ατμόσφαιρας»

Με τι ασχολείται η γειτονιά

Διδασκαλία παραγράφου στο μάθημα της Γεωγραφίας

Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

Το ηλιακό μας σύστημα

Πετώντας με ένα αεροπλάνο πάνω από τη γη

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

«Κράτος και πολίτευμα»

 

Θρησκευτικά

Σχολικό Εγχειρίδιο (Εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο) από την πάνω δεξιά γωνία αλλάζουμε τα κεφάλαια

Άγιος Δημήτριος ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης

Υλικό για κάθε ενότητα του σχολικού εγχειριδίου