Γενικά

Λογισμικά Β΄ Τάξης

Διάφορες δραστηριότητες

Τα Μέσα Μεταφοράς  Κίκας Γιάννης -Αυγολούπη Σμαρώ

Για το νηπιαγωγείο και τις μικρές τάξεις του δημοτικού, με το λογισμικό kidspiration

«Σώζοντας την Ντενεκεδούπολη»

 

Γλώσσα

«Ας γράψουμε τη δική μας εφημερίδα»

” Ποιος είναι, τί κανει;”

Ταξίδι στη γλώσσα

 

Μαθηματικά

«Βρίσκω τη προπαίδεια του 7»

«Επανάληψη στον Πολλαπλασιασμό»

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ

Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

Αφαίρεση με κρατούμενο

 

Μελέτη Περιβάλλοντος

«Τα φυτά»

«Τα ζώα»

«Μέσα Μεταφοράς»

« Η διατροφή μας »