Θυμάμαι – Σχολικός Εκφοβισμός (Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα)

Συγχαρητήρια Επιστολή 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΒΙΑΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Stop στην Ενδοσχολική Βία

Οι μαθητές ανταλλάσσουν εμπειρίες και απόψεις για τη βία στο σχολείο

Ενημερωτικό Υλικό για το Σχολικό Εκφοβισμό (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε)

Βιβλιαράκι (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) για τις αιτίες της Σχολικής Βίας

Δραστηριότητες στην τάξη για την Πρόληψη του Εκφοβισμού και Βίας

Το φαινόμενο BULLYING

Έφηβοι και Βία

Τεχνικές Διαχείρισης Θυμού

«Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού»

«Eκφοβισμός και Bία στο σχολείο» δραστηριότητες

Πώς δομείται ένα προληπτικό πρόγραμμα κατά του εκφοβισμού

Συναισθηματική Αγωγή