Διδακτικά σενάρια

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Επανάληψη-εμπέδωση Αόριστος-Παρατατικός (Δ΄ τάξη)
  2. Πίνακες περιεχομένων (Β΄ τάξη)

ΜΕΛΕΤΗ-ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ (Α΄ τάξη)

ΙΣΤΟΡΙΑ

  1. Η ασπίδα του Αχιλλέα (Γ΄ τάξη)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

  1. Υπερασπίζομαι τη ζωή στο δάσος (Ε΄ τάξη)
  2. Γνωρίζοντας τη Νότια Αμερική (Στ΄ τάξη)

 

Ρατσισμός, Ξενοφοβία Βιντεάκια από Εκπαιδευτική τηλεόραση
” Δες με τα μάτια του άλλου “
“Μετανάστης και Πρόσφυγας”

 

Μετανάστευση (από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου)

Μια παλιά ιστορία που συνεχίζεται (Διδακτική Πρόταση)

Παρουσίαση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Δραστηριότητα 3

Επιπρόσθετα Κείμενα