Θεωρητικό Πλαίσιο

Το μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο με βάση τα νέα Α.Π.Σ. και τα νέα βιβλία

Τοπική Ιστορία Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

 

Πρακτική Εφαρμογή Τοπικής Ιστορίας

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 Ηχητικά Ντοκουμέντα

Επαγγέλματα

 Η ιστορία του κόσμου σε 2 λεπτά (αμερικάνικη εκδοχή)

Ναυτικό Μουσείο Καβάλας

Project Nαυτικό Μουσείο Καβάλας
Ναυτικό Μουσείο Φύλλα Εργασίας
Παρουσίαση Ναυτικού Μουσείου