Κανονικό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Εδώ θα βρείτε την εγκύκλιο για τη λευτουργία του \Δημοτικού Σχολείου

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Εδώ θα βρείτε διάφορα χρήσιμα έγγραφα για τη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου

Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας